FANDOM


Dinowrestler Terra Parkourio
ダイナレスラー・テラ・パルクリオ
DinowrestlerTerraParkourio-DANE-JP-C
 Tên Việt Đô Vật Long Ma Vỹ Phi Vũ
 Tên Nhật ダイナレスラー・テラ・パルクリオ
 Tên Nhật (rōmaji) Dainaresurā Tera Parukurio
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Dinosaur / Link / Effect
 Dấu Liên kết Trên LM-Top, Trái LM-Left
 CÔNG / LIÊN 1000 / 2
 Mã số 69121954
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.