FANDOM


Dinowrestler King T Wrextle
ダイナレスラー・キング・(ティー) レッスル
DinowrestlerKingTWrextle-SOFU-EN-C-1E
 Tên Việt Đô Vật Long Giác Đấu Bạo Long
 Tên Nhật (Kana) ダイナレスラー・キング・
ティー レッスル
 Tên Nhật (Chuẩn) ダイナレスラー・キング・T
ティー
レッスル
 Tên Nhật (rōmaji) Dainaresurā Kingu Tī Ressuru
 Loại bài Quái thú Liên kết
 Hệ THỔ THỔ
 Loại Dinosaur / Link / Effect
 Dấu Liên kết Dưới-Trái LM-BottomLeft, Dưới LM-Bottom, Dưới-Phải LM-BottomRight
 CÔNG / LIÊN 3000 / 3
 Mã số 77967790
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.