FANDOM


Dinoster Power, the Mighty Dracoslayer
(ごう)(りゅう)(けん)()ダイナスター(バワフル)
DinosterPowertheMightyDracoslayer-BOSH-EN-R-1E
 Tên Nhật (Kana)
ごう
りゅう
けん
しダイナスター
バワフル
 Tên Nhật (Chuẩn)
ごう
りゅう
けん
ダイナスターP
バワフル
 Tên Nhật (rōmaji) Gōryūkenshi Dainasutā Pawafuru
 Tên Nhật (Dịch) Dinoster Powerful, the Mighty Dracoslayer
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2950
 Mã số 22638495
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.