FANDOM


Dinomite Knuckle, the True Dracofighter
(しん)(りゅう)(けん)()ダイナマイト(ナックル)
 Tên Nhật (Kana)
しん
りゅう
けん
しダイナマイト
ナックル
 Tên Nhật (Chuẩn)
しん
りゅう
けん
ダイナマイトK
ナックル
 Tên Nhật (rōmaji) Shinryū Kenshi Dainamaito Nakkuru
 Tên Nhật (Dịch) Dinomite Knuckle, the True Dragon Fist Fighter
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2100
 Mã số 58984738
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.