FANDOM


Dinomist Spinos
ダイナミスト・スピノス
DinomistSpinos-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật ダイナミスト・スピノス
 Tên Nhật (rōmaji) Dainamisuto Supinosu
 Tên Nhật (Dịch) Dynamist Spinos
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 3
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 1800
 Mã số 05067884
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.