FANDOM


Dinomist Plesios
ダイナミスト・プレシオス
DinomistPlesios-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật ダイナミスト・プレシオス
 Tên Nhật (rōmaji) Dainamisuto Pureshiosu
 Tên Nhật (Dịch) Dynamist Plesios
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 6
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1400
 Mã số 38988538
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.