FANDOM


Dinomist Brachion
ダイナミスト・ブラキオン
DinomistBrachion-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật ダイナミスト・ブラキオン
 Tên Nhật (rōmaji) Dainamisuto Burakion
 Tên Nhật (Dịch) Dynamist Brachion
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 6
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 800
 Mã số 00368382
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.