Dinomist Brachion
ダイナミスト・ブラキオン
DinomistBrachion-BOSH-EN-C-1E.png
 Tên Nhật ダイナミスト・ブラキオン
 Tên Nhật (rōmaji) Dainamisuto Burakion
 Tên Nhật (Dịch) Dynamist Brachion
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỦY THỦY.png
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 6
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 800
 Mã số 00368382
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.