Dino-Sewing
ダイナソーイング
DinoSewing-INOV-EN-C-1E.png
 Tên Nhật ダイナソーイング
 Tên Nhật (rōmaji) Dainasōingu
 Tên Hàn 다이노소어잉
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 27143874
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.