FANDOM


Digvorzhak, King of Heavy Industry
(じゅう)()(おう)ドボク・ザーク
DigvorzhakKingofHeavyIndustry-PGL3-EN-GUR-1E
 Tên Việt Dobokzak, Vua của Máy Móc Hạng Nặng
 Tên Nhật (Kana)
じゅう
おうドボク・ザーク
 Tên Nhật (Chuẩn)
じゅう
おう
ドボク・ザーク
 Tên Nhật (rōmaji) Jūkiō Doboku Zāku
 Tên Nhật (Dịch) Dobokzak, King of Heavy Machinery
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 5 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Machine / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 3200 / 2000
 Mã số 29515122
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.