FANDOM


Digitron
  • Nhật: デジトロン
  • Romaji: Dijitoron
  • Việt: Mũi Khoan Điện Tử
Bài Anime (Thư viện: VRAINS)

Có trong Bộ bài


Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.