FANDOM


Digitron
デジトロン
Digitron-SDCL-EN-C-1E
 Tên Việt Digitron
 Tên Nhật デジトロン
 Tên Nhật (rōmaji) Dijitoron
 Tên Hàn 디지트론
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Cyberse / Normal
 CÔNG / THỦ 1500 / 0
 Mã số 32295838
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.