FANDOM


Digital Bug Rhinosebus
電子光虫(デジタル・バグ)-ライノセバス
DigitalBugRhinosebus-SHVI-EN-SR-1E
 Tên Việt Bọ Điện Tử - Bọ Hung Truyền Dữ Liệu
 Tên Nhật (Kana)
電子光虫
デジタル・バグ-ライノセバス
 Tên Nhật (Chuẩn) 電子光虫
デジタル・バグ
-ライノセバス
 Tên Nhật (rōmaji) Dejitaru Bagu - Rainosebasu
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ QUANG QUANG
 Hạng sao 7 Rank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Insect / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2600 / 2200
 Mã số 85004150
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.