FANDOM


Diffusion Wave-Motion
  • Nhật: 拡散する波動
  • Romaji: Kakusan-suru Hadō
  • Việt: Diffusing Wave
Loại bài

Phép Phép.png

Thuộc tính

Thông thường

Trả 1000 Điểm Gốc. Chọn 1 quái thú chủng Pháp Sư 7 Sao hoặc cao hơn trên sân của bạn. Trong lượt này, chỉ quái thú được chọn có thể tấn công và nó tấn công tất cả quái thú trên sân của đối thủ. Các kĩ năng của Quái thú Kĩ năng bị tiêu diệt bởi quái thú được chọn trong giao chiến không thể được kích hoạt.
Xuất hiện
Bài Anime (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · Pyramid of Light · GX)


Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Diffusion Wave-Motion Pay 1000 Life Points. Select 1 Level 7 or higher Spellcaster-Type monster on your side of the field. During this turn, only the selected monster can attack and it attacks all monsters on your opponent's side of the field. The effects of Effect Monsters destroyed by the selected monster in battle cannot be activated.

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.