Dice Jar
ダイス・ポット
DiceJar-LCJW-EN-C-1E.png
 Tên Việt Bình Xúc Xắc
 Tên Nhật ダイス・ポット
 Tên Nhật (rōmaji) Daisu Potto
 Tên Nhật (Dịch) Dice Pot
 Tên Hàn 다이스 포트
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Rock / Effect
 CÔNG / THỦ 200 / 300
 Mã số 03549275
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.