FANDOM


Diamond Dire Wolf
(きょう)()(ろう)ダイヤウルフ
DiamondDireWolf-BP03-EN-SHR-1E
 Tên Việt Kim Nhẫn Lang
 Tên Nhật (Kana)
きょう
ろうダイヤウルフ
 Tên Nhật (Chuẩn)
きょう
ろう
ダイヤウルフ
 Tên Nhật (rōmaji) Kyōgarō Daiyaurufu
 Tên Nhật (Dịch) Terror Fang Wolf - Diawolf
 Tên Hàn 공아랑 다이어울프
 Loại bài Quái thú Xyz
 Hệ THỔ THỔ
 Hạng sao 4 Rank StarRank StarRank StarRank Star
 Loại Beast / Xyz / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 1200
 Mã số 95169481
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

[type::Card page| ][[1]][[2]][name::ثعلب الناب المرعب , داير| ][name::Dijamantni Divlji Vuk| ][[3]][type::Xyz Monster| ]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.