FANDOM


Diabolos, King of the Abyss
()(おう)ディアボロス
DiabolosKingoftheAbyss-GLD4-EN-C-LE
 Tên Việt Diabolos, Chúa tể Địa Ngục
 Tên Nhật (Kana)
おうディアボロス
 Tên Nhật (Chuẩn)
おう
ディアボロス
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2800 / 1000
 Mã số 29424328
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.