Dharma-Eye Magician
(ほう)(がん)()(じゅつ)()
DharmaEyeMagician-BOSH-EN-SR-1E.png
 Tên Nhật (Kana)
ほう
がんの
じゅつ
 Tên Nhật (Chuẩn)
ほう
がん
の魔
じゅつ
 Tên Nhật (rōmaji) Hōgan no Majutsushi
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 7 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 2
 Loại Spellcaster / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 2000 / 2500
 Mã số 88757791
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.