Dharc the Dark Charmer
(やみ)(れい)使(つか)いダルク
DharctheDarkCharmer-TDGS-EN-C-UE.png
 Tên Nhật (Kana)
やみ
れい
使
つかいダルク
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
れい
使
つか
いダルク
 Tên Nhật (rōmaji) Yamireitsukai Daruku
 Tên Nhật (Dịch) Dalk the Dark-Spirit Charmer
 Tên Hàn 암령사 달크
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Spellcaster / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 1500
 Mã số 19327348
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.