FANDOM


Devil's Scales
 • Nhật:
  あく
  の天
  てん
  びん
 • Kana:
  あく
  まの
  てん
  びん
 • Romaji: Akuma no Tenbin
 • Việt: Cán Cân Ác Ma
Loại bài

Phép

Được kích hoạt khi đối thủ triệu hồi quái thú. Số quái thú trên sân của đối thủ cân bằng với số quái thú trên sân của bạn.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh!)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Devil's Scales Activated when the opponent summons a monster. The number of monsters on the opponent's side becomes equal to the number on your side.
Nhật 相手がモンスターを召喚した時に発動 自軍のモンスターの数と相手のモンスターの数を同じにする

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.