FANDOM


Devil's Sanctuary
  • Nhật: デビルズ・サンクチュアリ
  • Romaji: Debiruzu Sankuchuari
  • Việt: Thánh Địa của Quỷ
Loại bài

Phép

Một "Metal Devil" xuất hiện trong Thánh Địa của Quỷ. Chi phí bảo trì của "Metal Devil" là 1000 điểm mỗi lượt.


Nguồn Viz Media: Triệu hồi Đặc biệt 1 Metal Devil lên sân. Bạn phải trả 1000 Điểm Gốc trong mỗi Giai đoạn Chờ của bạn. Nếu bạn không thể, lá này bị hủy.

Xuất hiện

Bài Manga (Thư viện: Yu-Gi-Oh! · R)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Devil's Sanctuary A Metal Devil appears in the Devil's Sanctuary. The maintenance cost of the Metal Devil is 1000 points per turn.
Nhật 悪魔の聖域にメタルデビルを出現させる。メタルデビルの維持コストを毎ターン1000ポイントとする。

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.