FANDOM


Destrudo the Lost Dragon's Frisson
(ぼう)(りゅう)(せん)(りつ)-デストルドー
DestrudotheLostDragonsFrisson-OP07-EN-SR-UE
 Tên Việt Tử Hãi Long - Destrudo
 Tên Nhật (Kana)
ぼう
りゅうの
せん
りつ-デストルドー
 Tên Nhật (Chuẩn)
ぼう
りゅう
の戦
せん
りつ
-デストルドー
 Tên Nhật (rōmaji) Bōryū no Senritsu - Desutorudō
 Tên Nhật (Dịch) Dead Dragon's Frisson - Destrudo
 Tên Hàn 망룡의 전율-데스트루도
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 3000
 Mã số 05560911
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.