FANDOM


Destruction Jammer
デストラクション・ジャマー
DestructionJammer-LODT-EN-R-1E
 Tên Việt Nhiễu Loạn Sự Hủy Diệt
 Tên Nhật デストラクション・ジャマー
 Tên Nhật (rōmaji) Desutorakushon Jamā
 Tên Hàn 디스트럭션재머
 Loại bài Bài Bẫy Bẫy
 Thuộc tính Phản hồi Counter
 Mã số 98956134
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.