FANDOM


Destroymare Iblee
夢幻崩界(デストロイメア)イヴリース
 Tên Việt Diệt Huyền Quái Evelees
 Tên Nhật (Kana)
夢幻崩界
デストロイメアイヴリース
 Tên Nhật (Chuẩn) 夢幻崩界
デストロイメア
イヴリース
 Tên Nhật (rōmaji) Desutoroimea Ivurīsu
 Tên Nhật (Dịch) Destroymare Evelees
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.