FANDOM


Destiny HERO - Plasma
D-HERO(デステニーヒーロー) Bloo-D(ブルーディー)
DestinyHEROPlasma-DESO-EN-SR-1E
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Tương Huyết
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー
Bloo-D
ブルーディー
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
Bloo-D
ブルーディー
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Burū Dī
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Bloo-D
 Tên Hàn 데스티니 히어로 블루-D
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1900 / 600
 Mã số 83965310
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.