Destiny HERO - Malicious
D-HERO(デステニーヒーロー) ディアボリックガイ
DestinyHEROMalicious-LEHD-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Kẻ Thâm Độc
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ディアボリックガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ディアボリックガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Diaborikkugai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Diabolicguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로 디아볼릭 가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 6 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 800 / 800
 Mã số 09411399
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Giới hạn 2
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.