FANDOM


Destiny HERO - Dusktopia
D-HERO(デステニーヒーロー) ダスクユートピアガイ
DestinyHERODusktopia-LEHD-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Kẻ Chư Mộng
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ダスクユートピアガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ダスクユートピアガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Dasukuyūtopiagai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO - Duskutopiaguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로 더스크토피아 가이
 Loại bài Quái thú Dung hợp
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Fusion / Effect
 CÔNG / THỦ 3000 / 3000
 Mã số 93657021
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.