FANDOM


Destiny HERO - Dreamer
D-HERO(デステニーヒーロー) ドリームガイ
DestinyHERODreamer-BLLR-EN-UR-1E
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Kẻ Ảo Mộng
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ドリームガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ドリームガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Dorīmugai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Dreamguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로드림 가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 600
 Mã số 66262416
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.