FANDOM


Destiny HERO - Double Dude
D-HERO(デステニーヒーロー) ダブルガイ
DestinyHERODoubleDude-LCGX-EN-C-1E
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Kẻ Song Sát
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ダブルガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ダブルガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Daburugai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Doubleguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로 더블 가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 6 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1000 / 1000
 Mã số 28355718
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.