FANDOM


Destiny HERO - Disk Commander
D-HERO(デステニーヒーロー) ディスクガイ
DestinyHERODiskCommander-LEHD-EN-UR-1E
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Kẻ Lịnh Đĩa
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ディスクガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ディスクガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Disukugai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO Diskguy
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 1 CG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 300 / 300
 Mã số 56570271
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.