Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Destiny HERO - Destroy Phoenix Enforcer
D-HERO(デステニーヒーロー) デストロイフェニックスガイ
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Kẻ Quỷ Phượng Sát
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー デストロイフェニックスガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
デストロイフェニックスガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Desutoroifenikkusugai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO - Destroy Phoenixguy
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 8 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 CÔNG / THỦ 2500 / 2100
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement