Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Destiny HERO - Denier
D-HERO(デステニーヒーロー) ディナイアルガイ
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Kẻ Từ Mệnh
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ディナイアルガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ディナイアルガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Dinaiarugai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO - Denialguy
 Loại bài Quái thú Thường
 Hệ ÁM ÁM.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 CÔNG / THỦ 1100 / 600
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
  • Gợi ý
  • Tản mạn
  • Nguyên họa
Advertisement