FANDOM


Destiny HERO - Decider
D-HERO(デステニーヒーロー) ディシジョンガイ
DestinyHERODecider-DESO-EN-ScR-1E
 Tên Việt Người Hùng Vận Mệnh - Kẻ Phán Xét
 Tên Nhật (Kana)
D-HERO
デステニーヒーロー ディシジョンガイ
 Tên Nhật (Chuẩn) D-HERO
デステニーヒーロー
ディシジョンガイ
 Tên Nhật (rōmaji) Desutenī Hīrō Dishijongai
 Tên Nhật (Dịch) Destiny HERO - Decisionguy
 Tên Hàn 데스티니 히어로 디시젼 가이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ ÁM ÁM
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 1600 / 1000
 Mã số 64184058
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.