Desrook Archfiend
デスルークデーモン
DesrookArchfiend-DR1-EN-C-UE.png
 Tên Nhật デスルークデーモン
 Tên Hàn 데스룩 데몬
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 3 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Fiend / Effect
 CÔNG / THỦ 1100 / 1800
 Mã số 72192100
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.