FANDOM


Deskbot Jet
ブンボーグ・ジェット
DeskbotJet-MP16-EN-C-1E
 Tên Việt Chiến Cơ Rô-Bô V.P.P
 Tên Nhật ブンボーグ・ジェット
 Tên Nhật (rōmaji) Bunbōgu Jetto
 Tên Nhật (Dịch) Bunborg Jet
 Tên Hàn 분보그 제트
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 10 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Synchro / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 89544521
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.