FANDOM


Deskbot 009
ブンボーグ(ゼロ)(ゼロ)(ナイン)
Deskbot009-SHVI-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) ブンボーグ
ゼロ
ゼロ
ナイン
 Tên Nhật (Chuẩn) ブンボーグ0
ゼロ
ゼロ
ナイン
 Tên Nhật (rōmaji) Bunbōgu Zero Zero Nain
 Tên Nhật (Dịch) Bunborg 009
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 9 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 25494711
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.