FANDOM


Deskbot 007
ブンボーグ(ゼロ)(ゼロ)(セブン)
Deskbot007-BOSH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) ブンボーグ
ゼロ
ゼロ
セブン
 Tên Nhật (Chuẩn) ブンボーグ0
ゼロ
ゼロ
セブン
 Tên Nhật (rōmaji) Bunbōgu Zero Zero Sebun
 Tên Nhật (Dịch) Bunborg 007
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 7 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Giới hạn Dao động PendulumScale 10
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 97588916
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.