Deskbot 005
ブンボーグ(ゼロ)(ゼロ)(ファイブ)
Deskbot005-CORE-EN-C-1E.png
 Tên Nhật (Kana) ブンボーグ
ゼロ
ゼロ
ファイブ
 Tên Nhật (Chuẩn) ブンボーグ0
ゼロ
ゼロ
ファイブ
 Tên Nhật (rōmaji) Bunbōgu Zero Zero Faibu
 Tên Nhật (Dịch) Bunborg 005
 Tên Hàn 분보그005
 Loại bài Quái thú Dao động
 Hệ THỔ THỔ.png
 Cấp sao 5 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Giới hạn Dao động PendulumScale.png 10
 Loại Machine / Pendulum / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 10117149
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.