FANDOM


Deskbot 002
ブンボーグ (ゼロ)(ゼロ)(ツー)
Deskbot002-NECH-EN-C-1E
 Tên Nhật (Kana) ブンボーグ
ゼロ
ゼロ
ツー
 Tên Nhật (Chuẩn) ブンボーグ 0
ゼロ
ゼロ
ツー
 Tên Hàn 분보그 002(제로제로투)
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 2 CG StarCG Star
 Loại Machine / Effect
 CÔNG / THỦ 500 / 500
 Mã số 59368956
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.