FANDOMDescendants of the Dead
 • Nhật:
  しゃ
  の末
  まつ
  えい
 • Kana:
  しゃの
  まつ
  えい
 • Romaji: Shisha no Matsuei
 • Việt: Hậu Duệ của Kẻ Đã Khuất
Loại bài

Bẫy

Thuộc tính

Thông thường

Chỉ kích hoạt khi một quái thú Cấp 5 trở lên bị tiêu diệt trong chiến đấu, bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 2 quái thú Cấp 3 trở xuống từ Bộ bài của bạn.

Xuất hiện
Bài Manga (Thư viện: GX)

Có trong Bộ bài

Ngôn ngữ khác

Tên Mô tả
Anh Descendants of the Dead When a monster of LV5 or over has been destroyed in battle, Special Summon 2 monsters of LV3 or below from your deck.
Nhật ★5以上のモンスターが戦闘で破壊された時デッキから★3以下のモンスター2体を特殊召喚する

Hình ảnh khác

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.