FANDOM


Des Dendle
デス・デンドル
DesDendle-DR1-EN-C-UE
 Tên Nhật デス・デンドル
 Tên Nhật (rōmaji) Desu Dendoru
 Tên Nhật (Dịch) Death Dendro
 Tên Hàn 데스 덴들
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Plant / Union
 CÔNG / THỦ 300 / 2000
 Mã số 12965761
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.