Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Advertisement
Wikia Yu-Gi-Oh! tiếng Việt
Denko Sekka
(でん)(こう)(せっ)()
DenkoSekka-MP15-EN-UR-1E.png
 Tên Việt Hoa Tuyết Sấm Sét
 Tên Nhật (Kana)
でん
こう-
せっ
か-
 Tên Nhật (Chuẩn)
でん
こう
-雪
せっ
 Tên Nhật (rōmaji) Denkō -Sekka-
 Tên Hàn 전광-설화-
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 4 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Thunder / Effect
 CÔNG / THỦ 1700 / 1000
 Mã số 13974207
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác