FANDOM


Denglong, First of the Yang Zing
(げん)(りゅう)(せい)-ボウテンコウ
DenglongFirstoftheYangZing-INOV-EN-UR-1E
 Tên Việt Denglong, Tuệ Tinh Long Đầu Tiên
 Tên Nhật (Kana)
げん
りゅう
せい-ボウテンコウ
 Tên Nhật (Chuẩn)
げん
りゅう
せい
-ボウテンコウ
 Tên Nhật (rōmaji) Genryūsei - Boutenkou
 Tên Nhật (Dịch) Wangtianhou, Dracomet of Origin
 Tên Hàn 원룡성-보우텐코우
 Loại bài Quái thú Đồng bộ
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 5 CG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Wyrm / Synchro / Tuner / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 2800
 Mã số 65536818
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Cấm
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.