FANDOM


Delta Flyer
デルタフライ
DeltaFlyer-DREV-EN-R-1E
 Tên Việt Phi Mạo Long
 Tên Nhật デルタフライ
 Tên Nhật (rōmaji) Derutafurai
 Tên Nhật (Dịch) Deltafly
 Tên Hàn 델타 플라이
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Tuner
 CÔNG / THỦ 1500 / 900
 Mã số 57568840
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.