FANDOM


Defcon Bird
デフコンバード
DefconBird-SD34-JP-NPR
 Tên Việt Xung Thủ Điêu
 Tên Nhật デフコンバード
 Tên Nhật (rōmaji) Defukonbādo
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 3 CG StarCG StarCG Star
 Loại Cyberse / Effect
 CÔNG / THỦ 100 / 1700
 Mã số 76353872
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.