FANDOM


Deep of Blue-Eyes
深淵の青眼龍(ディープ・オブ・ブルーアイズ)
DeepofBlueEyes-LGB1-JP-OP
 Tên Việt Sự Khôn Ngoan của Thanh Nhãn
 Tên Nhật (Kana)
深淵の青眼龍
ディープ・オブ・ブルーアイズ
 Tên Nhật (Chuẩn) 深淵の青眼龍
ディープ・オブ・ブルーアイズ
 Tên Nhật (rōmaji) Dīpu Obu Burū Aizu
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG
 Cấp sao 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 2500 / 2500
Tình trạng
Giới hạn
TCG Chưa phát hành
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.