Deep Sea Diva
深海のディーヴァ
DeepSeaDiva.jpg
Loại bài Quái thú Hiệu ứng
HỆ THỦY WATER.svg
CẤP SAO 2 CG Star.svgCG Star.svg
Chủng Sea Serpent/Tuner
ATK/DEF 200/400
Mã số 78868119
Loại Hiệu ứng Trigger
Mô tả Hiệu ứng
Khi lá này được Triệu hồi Thường: Bạn có thể Triệu hồi Đặc biệt 1 quái Loại-Sea Serpent Cấp 3 sao trở xuống từ Bộ bài của bạn.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.