Deep-Eyes White Dragon
ディープアイズ・ホワイト・ドラゴン
DeepEyesWhiteDragon-MVP1-EN-GUR-1E.png
 Tên Việt Thâm Nhãn Bạch Long
 Tên Nhật ディープアイズ・ホワイト・ドラゴン
 Tên Nhật (rōmaji) Dīpuaizu Howaito Doragon
 Tên Hàn 딥아이즈 화이트 드래곤
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ QUANG QUANG.png
 Cấp sao 10 CG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svgCG Star.svg
 Loại Dragon / Effect
 CÔNG / THỦ 0 / 0
 Mã số 22804410
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.