FANDOM


Debris Dragon
デブリ・ドラゴン
DebrisDragon-AP01-EN-UtR-UE
 Tên Nhật デブリ・ドラゴン
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ PHONG PHONG
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Dragon / Tuner
 CÔNG / THỦ 1000 / 2000
 Mã số 14943837
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.