FANDOM


Daruma Otoshi
(だる)()(おと)()
 Tên Việt Bồ Đề Đạt Ma Daruma
 Tên Nhật (Kana)
だる
おと
 Tên Nhật (Chuẩn)
だる
おと
 Tên Nhật (rōmaji) Daruma Otoshi
 Loại bài Quái thú Hiệu ứng
 Hệ THỔ THỔ
 Cấp sao 4 CG StarCG StarCG StarCG Star
 Loại Warrior / Effect
 CÔNG / THỦ 700 / 1800
 Loại Hiệu ứng
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.