FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “{{CardTable2 |de_name = Finsternis naht |crname = Bliženje Tame |pt_name = Abordagem das Trevas |fr_name = Approche des Ténèbres |el_name = Το Σκο…”)
 
(Thêm thể loại)
Dòng 66: Dòng 66:
 
|database_id = 4902
 
|database_id = 4902
 
}}
 
}}
  +
[[Thể_loại:Bài Bẫy]]

Phiên bản lúc 05:18, ngày 31 tháng 3 năm 2015

Darkness Approaches
(やみ)(おとず)
 Tên Nhật (Kana)
やみの
おとずれ
 Tên Nhật (Chuẩn)
やみ
の訪
おとず
 Loại bài Bài Phép Phép
 Thuộc tính Thông thường Normal
 Mã số 80168720
Tình trạng
Giới hạn
TCG Không Giới hạn
Các phần Mô tả tiếng Việt
Các phần Mô tả khác
Các lần xuất hiện
 Các thông tin khác
[[Category:]]
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.